• HÍREK

  Az elkészített angol nyelvű kéziratot az alábbi linken elérhető Morressier bírálati rendszerébe kell feltölteni legkésőbb 2023. december 10-ig. Kiadványok

  Örömmel tájékozatjuk kedves látogatóinkat, hogy elérhető a XIII. OATK cikkeit tartalmazó IOP különszám. Kiadványok

 • Gyémánt fokozatú támogatók

  Responsive image Responsive image
 • Támogatóink

  Responsive image
 • HATÁRIDŐK

  2023. június 15. Szóbeli előadással történő jelentkezés 2023. június 30. Értesítés kiküldése az elfogadott előadásokról 2023. szeptember 5. Poszterrel történő jelentkezés 2023. szeptember 5. Kedvezményes regisztrációs díj befizetés 2023. szeptember 15. Kötbérmentes lemondási határidő

Program

2023. október 8. - VASÁRNAP
10 órától Regisztráció
12:00 Ebéd
14:00 Megnyitó
 • Réger Mihály: Kutatói utánpótlás - tények és tendenciák
14:30 Rövid szóbeli előadások poszterrel
Elnök: Kaptay György
15:30 Szünet
16:00 Kvízjáték
18:30 Fogadás
 • A fotópályázat nyertesének díjátadása
 • MAE díj átadása
2023. október 9. - HÉTFŐ
09:00 Trampus Péter
(Dunaújvárosi Egyetem)
A jelen és a jövő kihívásai az atomerőmű szerkezeti anyagai terén
Elnök: Roósz András
09:30 Szünet
1. Terem
elnök:Réger Mihály
2. Terem
elnök:Weltsch Zoltán
09:45 Holger Schnarr
(Struers GmbH Magyarországi Fióktelep)
Metallográfiai maratásnál használt veszélyes anyagok mennyiségének minimalizálása
Hatos István
(Széchenyi István Egyetem)
Gyártási paraméterek hatása az additív PBF darabok minőségre
10:05 Kazup Ágota
(Miskolci Egyetem)
Alumínium öntvények mechanikai és pórusszerkezeti jellemzőinek vizsgálata
Alpár Tibor
(Soproni Egyetem, Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar)
Fenntartható kompozit fejlesztése szénszál erősítésű faipari hulladék alapon epoxi ragasztó felhasználásával
10:25 Kondás Béla
(Miskolci Egyetem)
Lágyacélok öregedett állapotának újradefiniálása
Nánai Lilla
(Miskolci Egyetem)
Függőlegesen rendezett szén nanocsövek szintézise vezető szubsztrátokon katalitikus kémiai gőzfázisú leválasztásos módszerrel
10:45 Tatár Levente
(Energiatudományi Kutatóintézet)
Folyásgörbe, kontrakció és végeselemek
Mészáros László
(BME Polimertechnika Tanszék)
Polimer mátrixú nano- és hibridkompozitok lineárisan viszkoelasztikus viselkedésének határa
11:05 Veres Zsolt
(Miskolci Egyetem)
Mágneses keverés hatása a kristályosodott Al-Si eutektikum szerkezetére
Kocsis Bence
(Széchenyi István Egyetem)
Különleges anyagok egyedi 3D lézerszinterezése
11:25 Gál Viktor
(Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.)
Az alakítási határgörbe kiterjesztésének lehetősége a nyíró igénybevétellel terhelt alakváltozási tartományra
Budai István
(Debreceni Egyetem, Műszaki Kar Műszaki Menedzsment Tanszék)
Cellás szerkezetek gyógyszerészeti alkalmazása
11:45 Marton Gergő Zsolt
(BME Polimertechnika Tanszék)
Tervezhető tönkremenetelű kompozitok előállítása
Bubonyi Tamás
(Miskolci Egyetem)
Kompozit fémhab szerkezetének kvantitatív vizsgálata
12:05 Ebéd
1. Terem
elnök:Mészáros László
2. Terem
elnök:Trampus Péter
13:30 Mertinger Valéria
(Miskolci Egyetem)
Újgenerációs szupravezető kompozit fejlesztése SuShi szeptum mágneshez
Gillemot Ferenc
(Energiatudományi Kutatóközpont)
Mestergörbe meghatározása mini CT próbatesten
13:50 Kárpáti Viktor
(Miskolci Egyetem)
Keresztdiffúziós határfelületi folyamatok NbTi/Cu szupravezető kompozitban
Szenthe Ildikó
(Energiatudományi Kutatóközpont)
Fúziós célú anyagtudományi kutatások Magyarországon
14:10 Petrik Péter
(Energiatudományi Kutatóközpont)
Határfelületi jelenségek folyamatkövető mérése ellipszometriával
Móritz Szilvia
(Energiatudományi Kutatóközpont)
Termikus öregítési program a DELISA-LTO projekt keretében
14:30 Windisch Márk
(Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.)
Lézeres anyagmegmunkálással létrehozott, felületerősített Raman-spektroszkópiában alkalmazott hordozó vizsgálata
Cinger Dávid
(Energiatudományi Kutatóintézet)
Mini szakító próbatestek fejlesztése fúziós anyagtudományi kutatásokhoz
14:50 Dankházi Zoltán
(ELTE TTK Fizikai és Csillagászati Intézet)
Szilárdtest felületen kisenergiás ionokkal kialakított mikro- és nano-struktúrák vizsgálata
Fekete Tamás
(Energiatudományi Kutatóintézet)
Nagyméretű, biztonság-kritikus energetikai nyomástartó rendszerek szerkezetintegritási problémáiról
15:10 Kónya János
(Dent-Art-Technik Kft.)
Felületkezelési technológia fejlesztése, 3D nyomtatással gyártott Titán ötvözet implantátum, szöveti integráció javítására
Mészáros István Attila
(BME GPK)
Vas-króm ötvözet és duplex korrózióálló acél spinodális bomlási folyamatának roncsolásmentes vizsgálata
15:30 Czagány Máté
(Miskolci Egyetem)
Kémiai redukciós Ni-B bevonatok szuperkapacitív tulajdonságaink vizsgálata
Nagy Attila Gábor
(Energiatudományi Kutatóintézet)
Akusztikus emissziós mérések a a paksi atomerőmű reaktor tartályán
15:50 Szünet
16:15 POSZTER SZEKCIÓ
18:30 Bankett
2023. október 10. - KEDD
09:00 Benczúr András
(ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
Adatvezérelt megközelítés és mesterséges intelligencia fizikai, műszaki problémákban
Elnök: Roósz András
09:30 Szünet
1. Terem
elnök:Hargitai Hajnalka
2. Terem
elnök:Mertinger Valéria
09:45 László István
(BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék)
Szoros kötésű módszerek alkalmazása anyagszerkezeti számításokban
Tóth László
(Miskolci Egyetem)
Az alakítási keményedés IV. szakaszának értelmezése a képlékeny alakítás során bekövetkező szemcse-finomodás alapján
10:05 Lukács Zsolt
(Miskolci Egyetem)
Finomlemezek visszarugózásának kísérleti vizsgálata
Réger Mihály
(Óbudai Egyetem)
Alumíniumötvény impregnálási problémái
10:25 Kaptay György
(Miskolci Egyetem)
A párhuzamos érintők módszereinek továbbfejlesztése
Görbe Ákos
(BME Polimertechnika Tanszék)
Gumiabroncsok anyagában történő újrahasznosítására alkalmas devulkanizációs technológia továbbfejlesztése
10:45 Réti Tamás
(Óbudai Egyetem)
Molekulák topológiai szerkezetének modellezése és konstrukciója gráf elméleti módszerrel
Szűcs Máté
(Miskolci Egyetem)
Friction-Assisted Lateral Extrusion Process (FALEP)
11:05 Nagy Erzsébet
(Miskolci Egyetem)
Akusztikus emissziós vizsgálatok fémötvözetek képlékeny alakváltozása során
Varga László József
(BME Polimertechnika Tanszék)
Titán-dioxiddal társított nyújtott polipropilén szalagok fejlesztése
11:25 Antók Dániel
(Energiatudományi Kutatóintézet)
Szakító próbatestek geometriai tökéletlenségeinek vizsgálata optikai "full-field" mérések és digitális pár alapú szimulációk segítségével
Kohlhéb Róbert
(Óbudai Egyetem)
Fém-polimer és polimer-polimer anyagpárok közötti súrlódás
11:45 Szederkényi Bence
(BME Polimertechnika Tanszék)
Folytonos szálerősített, automatizált gyártással előállított kompozitok végeselemes modellezése
Sepsi Máté
(Miskolci Egyetem)
Vezeték sodratok kosarasodását és szerelési problémáit előre jelző vizsgálati eljárás
12:05 Ebéd

Elfogadott poszterek

Rövid szóbeli előadások poszterekkel

SO-01
Nour El Imane Djimaoui
Physical Simulations of the Tool Degradation in Friction Stir Welding

SO-02
Ali Amininejad
Modeling of deformation field in the friction-assisted lateral extrusion process

SO-03
Hegedűs Balázs
Üzemanyagelőállítás lehetősége műanyaghulladékból

SO-04
Hompoth Szabolcs
Bevonatok fejlesztése nagy hatékonyságú pszeudokondenzátorokhoz

SO-05
Szovák Benedek
Fémlemezek alakváltozásának elemzése a szakítóvizsgálat kontrakciós szakaszában

SO-06
Nagyné Fekete Mónika
Vasalapú ötvözetek felületén kialakított vasfoszfát réteg vizsgálata

SO-07
Nyeste Viktor
Utántömörítés hatásának fémtani vonatkozásai alumínium ötvözet nyomásos öntésekor

SO-08
Szabó Péter Imre
Flat-top nyalábprofilú femtoszekundumos lézerrel mikromegmunkálás

SO-09
Vaczkó Dániel
Szálerősített kompozit anyagok ragasztott kötéseinek a vizsgálata

SO-10
Kovács Sándor Endre
3D nyomtatott 17-4PH rozsdamentes acél ötvözet mechanikai tulajdonságainak optimalizálása, lehetséges repüléstechnikai alkalmazásra

Poszter előadások

P-01
Kovács Tünde
Eltérő fémek robbatásos hegesztése

P-02
Nagy Péter
A novel artificial intelligence-assisted evaluation of the X-ray diffraction peak proflies for the combinatorial design of high entropy alloys

P-03
Szlancsik Attila
Durvaszemcsés vékony alumínium lemezek szakítása és végeselemes szimulációja

P-04
Ledniczky György
17-4PH huzalextrúziós alapanyag feldolgozásának javítása lézersugaras felületkezeléssel

P-05
László Noémi
A vasalási paraméterek hatása 3D nyomtatással gyártott PLA alkatrészek felületi jellemzőire

P-06
Kemény Alexandra
Egylépésben előállított, csőbe töltött szintaktikus fémhabok hegesztése

P-07
Tóth Csenge Emese
Gumihulladék kopirolízisének termograviometriás és laboratóriumi mértékű modellezése

P-08
Kissné Dr. Svéda Mária
AlFeTiNiCo típusú nagy entrópiájú ötvözetek előállítása

P-09
Pór Gábor
PÁSZTÁZÓ AKUSZTIKUS MÉRŐGÉP

P-10
Balázs Barnabás Zoltán
Hibrid megmunkálások: a 3D fémnyomtatás kihívásai és az additív úton előállított anyagok forgácsolhatósági sajátosságai

P-11
Lendvai László
ABS alapú hővezető polimerek fejlesztése elektrotechnikai célokra

P-12
Rozgonyi Áron
Qubit-oszcillátor kölcsönhatás egy nanoelektromechanikai rendszerben

P-13
Hargitai Hajnalka
Különböző oxid nanorészecskék hatásának vizsgálata olajozott alkatrészpár kopására és tribofilm összetételére

P-14
Csikós Kristóf
Eurofer 97 anyag besugárzása a Bagira besugárzó szondában

P-15
Hargitai Balázs
Anyagvizsgálati minták szikraforgácsolt(WEDM: Wire Electric Discharge Machine) felületeinek vizsgálata

P-16
Koroknai László
Hengerelt acéllemezek anizotrópiájának jellemzése akusztikus és EMAT mérésekkel

P-17
Kovács Péter
Alumínium lemezek plazmasugaras felületkezelése

P-18
Hareancz Ferenc
Lézeres felrakóhegesztéssel készített Co-Cr ötvözetréteg vizsgálata

P-19
Berczeli Miklós
Alumínium ragasztás technológiájának javítása felületkezelési eljárásokkal

P-20
Juhász Gergely
Laser Metal Deposition technológiával készült test szilárdsági vizsgálata

P-21
Huri Dávid
Nyomó igénybevételnek kitett gumiütköző viselkedésének numerikus modellezésére alkalmas hiperelasztikus anyagmodell

P-22
Őze Csilla
Optimális őrlési paraméterek meghatározása kaolin és trassz keverékek mechanokémiai aktiválásánál

P-23
Kónya Gábor
Új megközelítés a forgácsoló szerszámok kopásának mérésére

P-24
Tajti Ferenc
Li-ION akkumulátor cella kötéstechnológiájának fejlesztése

P-25
Dobránszky János
A mikrooszlop-nyomóvizsgálatok fémtani elemzése

P-26
Telegdi Judit
Infravörös reflexiós festékek jelentősége és jellemzése

P-27
Kókai Ákos Levente
Termikus plazmaszórás során fejlődő oxid vegyületek hatása hegerfurat bevonatok hónolási folyamataira

P-28
Takács Márton
Mesterséges intelligencia alapú prediktív modellekkel támogatott folyamatfelügyelet korszerű anyagok forgácsoló megmunkálása terén

P-29
Oláh Ferenc
Keménységmérés végeselemes vizsgálata

P-30
Baumli Péter
Fémfelületek nedvesíthetősége desztillált vízzel

P-31
Hlavács Adrienn
Aszimmetrikusan hengerelt alumínium lemezek mélységi textúra vizsgálata

Kiállítóink